Jak vybrat záložní zdroj UPS

Pořízení UPS je nemalá investice a správný výběr ovlivňuje mnoho faktorů. Přinášíme přehledný návod, jak správně vybrat záložní zdroj.

Podle čeho vybrat správný záložní zdroj?  Základem je pečlivě provedená energetická bilance. Jinými slovy je třeba znát charakter (např. motor, spínaný zdroj PC atd.), velikost zátěže a dobu zálohování. Nejsnadnější bude, pokud nás přímo kontaktujete. Jsme schopni Vám nabídnout:

  • Záložní zdroje pro počítače, notebooky, routery, záložní disky a jiná nenáročná zařízení
  • Ochrana serverů a výkonných pracovních stanic před výpadkem proudu
  • Robustní UPS pro velké serverovny, datová centra, zdravotnické přístroje a jiné důležité strategické zařízení
  • Ochrana čerpadel a kotlů v rodinných domech před black-outem
  • Záložní zdroje pro elektromotry v různém použití
  • a samozřejmě máme pro Vás také přílušenství k záložním zdrojům

Níže Vám vysvětlíme podrobněji jak vybrat správnou UPS a proč.

Pro každý účel se hodí jiný typ záložního zdroje a existují případy, kdy není možné UPS pro požadovaný účel použít vůbec. Proto věnujte výběru velkou pozornost a nejte-li si jisti, raději se s námi poraďte. S výběrem nejvhodnějšího záložního zdroje Vám rádi pomůžeme na tel. 608 270 571 nebo e-mail upssystems@upssystems.cz..

Základem je pečlivě provedená  energetická bilance. Jak provést energetickou bilanci pro UPS?

  • Je nutné určit velikost zátěže – velikostí zátěže záložního zdroje rozumíme součet skutečných  příkonů  zálohovaných zařízení. Určujeme ji ve  Wattech nebo VA,  případně jako změřený maximální proudový odběr všech zařízení v Ampérech. 
  • Dalším důležitým parametrem je informace jak dlouho je potřeba při výpadku sítě udržet zálohovaná zařízení v provozu a podle toho zvolit UPS s dostatečnou bateriovou výbavou.  

Podle této energetické bilance je nutné zvolit optimální výkon záložního zdroje. Záměrně uvádíme „optimální“, protože na výkonu je závislá cena a jistě chcete vynaložit prostředky efektivně 🙂 Pokud si nejste jisti, jakou výkonovou konfiguraci zvolit, určitě nám zavolejte a nechejte si poradit – tel. 608 270 571

Pro úspěšný výběr je naprosto nezbytné znát charakter zátěže – např. zda chceme zálohovat motor na podavači kotle nebo spínaný zdroj PC atd. Podle charakteru zátěže zvolíme vhodnou konstrukci UPS.

Dle konstrukce lze UPS rozdělit na záložní zdroje s line-interactivní topologií a záložní zdroje s on-line topologií. Jejich použití se zásadně liší.

UPS line-interactivní

Tato topologie je levná a poskytuje dostatečnou ochranu pro kancelářské prostředí. Pasivní standby topologie je nevhodná pro případy, kdy má napájení z elektrorozvodné sítě nízkou kvalitu (např. v blízkosti průmyslových objektů), nebo u něj dochází k častému přerušení.V normálním režimu činnosti poskytuje UPS aplikacím napájení přímo z elektro-rozvodné sítě, sice filtrované, ale bez aktivní konverze. Baterie se přitom z elektrorozvodné sítě dobíjí. V případě přerušení napájení, nebo jeho kolísání mimo určitý napěťový interval poskytne UPS stabilní napájení z baterie.

Spolehlivým představitelem je řada záložních zdrojů APC Back. Zdroje APC Back jsou vhodné pro napájení počítačů, pobočkových ústředen a jiných zařízení, která nevyžadují sinusový tvar napětí v záložním režimu.

K ochraně napájení větších podnikových sítí a IT aplikací před výpadky napájení, poklesem napětí, napěťovými špičkami, podpětím a přepětím lze doporučit řadu záložních zdrojů APC Smart. V normálním režimu činnosti je UPS řízena mikroprocesorem, který monitoruje napětí na přívodu a reaguje na jeho kolísání. Obvod napěťové kompenzace je schopen zvyšovat, nebo snižovat napájecí napětí tak, aby toto kolísání vyrovnal. Hlavní výhodou interaktivní topologie je, že tuto kompenzaci podpětí a přepětí umožňuje bez nutnosti použít baterie. Řada APC Smart má modulovaný sinusový tvar napětí v záložním režimu. 

U každé line-interactivní UPS musí zálohovaná zařízení překlenout  cca 5 ms výpadek napájecího napětí vznikající při přechodu UPS do zálohového režimu.

On-line UPS

Je nejdokonalejším konstrukčním řešením UPS. Zajišťuje nepřetržitou ochranu klíčových zařízení před všemi problémy napájení z elektro-rozvodné sítě. Tato topologie zabezpečuje konzistentní kvalitu napájení bez ohledu na kolísání vstupu z elektro-rozvodné sítě. Výstupní napětí je plně generováno konverzí z Ac na Dc následovanou opačnou konverzí z Dc na Ac, vytváří se tak nová energie bez jakéhokoli elektrického rušení. UPS s dvojitou konverzí mohou být použity pro napájení jakéhokoli typu zařízení, protože při přepnutí na napájení z baterie nedochází k žádným přechodovým jevům, přechod do záložního režimu a zpět se děje bez přerušení napětí na výstupu (0 ms). Standardně mají elektronický by-pass, který zabezpečuje automatické spojení vstupního a výstupního napětí na výstup UPS v případě přetížení nebo poruchy. Je vhodná pro použití u zvláště citlivých přístrojů – v IT, zdravotnictví i v průmyslových objektech.

Budeme se opakovat, ale neriskujte špatnou koupi a raději nám napište nebo zavolejte. Máme zkušenosti od roku 1999 a tento segment známe dokonale. S výběrem nejvhodnějšího záložního zdroje Vám rádi pomůžeme na tel. 608 270 571 nebo e-mail upssystems@upssystems.cz..