Jak funguje UPS

Stručný popis principu fugování záložního zdroje UPS. Dozvíte se jak UPS funguje a jak se záložní zdroje rozdělují podle topologie a vhodnosti použití v praxi.

UPS je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, u kterých chceme zajistit nepřerušené napájení při výpadku primárního zdroje elektřiny – napájení. Dle platné české normy (ČSN EN 62040) se takové zařízení nazývá „Zdroj nepřerušovaného napájení“.

UPS funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje elektřiny přerušena, je baterie udržována v nabitém stavu. UPS zároveň slouží jako ochrana proti dalším problémům rozvodné sítě (viz níže). V okamžiku přerušení dodávky elektřiny zajišťuje napájení zařízení až do obnovení napětí z primárního zdroje elektřiny, nebo do svého vybití. Doba, po kterou UPS udrží zařízení v chodu, je dána aktuální kapacitou akumulátorů a velikostí zatížení, příp. dalšími parametry. Pohybuje se od několika minut po několik hodin.

UPS mají ve standardní výbavě i komunikační port, který ve spolupráci s příslušným SW zabezpečí korektní ukončení práce připojeného počítače při delším výpadku spadku sítě a zároveň umožní detailní monitorování zdroje.

Dle konstrukce lze UPS rozdělit na záložní zdroje s line-interactivní topologií a záložní zdroje s on-line topologií.

Pokud uvažujete o pořízení záložního zdroje a nejste si jisti výběrem, doporučujeme Vám přečíst si náš článek Jak vybrat záložní zdroj UPS.

Anebo nás rovnou kontaktujte. S výběrem nejvhodnějšího záložního zdroje Vám poradíme na tel. 608 270 571 nebo e-mailu upssystems@upssystems.cz.